Jakuba Kuburovića

Projektni tim:

Branislav Folić
Ana Uskoković

Bojana Bajkić
Mirjana Đermanović
Valentina Obradović
Branko Stefanović
Vera Visković
Zoran Bogunović
Ana Marija Golob
Milena Ivanović
Katarina Ostojić
Stefan Stanojević
Miloš Nedić

3D: Aleksandar Ćopić

Dve građevinske parcele povezane su integrisanom ulicom kako bi kreirale ovaj stambeno-poslovni kompleks. Uvećanjem komercijalnih kapaciteta i uvođenjem uređenih zelenih površina kompleks će postati nova fokalna tačka ovog dela Zemuna i generisati nove vidove javnih sadržaja, koji ranije nisu bili prisutni.

scroll