Partneri:

Branislav Folić

Ana Uskoković

Projektni tim:

Bojana Bajkić

Zoran Bogunović

Ana Maria Golob

Mirjana Đermanović

Milena Ivanović

Katarina Ostojić

Stefan Stanojević

Vera Visković

Konsultanti:

Ljubiša Folić

Saja Kosanović

Miloš Nedić