Vinarija Vilotijević

Projektni tim:

Branislav Folić
Ana Uskoković

Vanja Malevanov
Teodora Stevanović
Vera Visković

3D: Aleksandar Ćopić

Objekat je namenjen proizvodnji vina, sa vinskim podrumom, degustacionom salom i pratećim turističkim sadržajima za smeštaj, odmor i rekreaciju. Forma objekta prilagođena je osnovnoj funkciji, neposrednom ambijentu i okolnom pejzažu. Korišćeni su motivi tradicionalne arhitekture za predmetno podneblje – kosi, dvovodni krov i trem, koji su oblikovani u savremenom duhu.

scroll