BACK

Kolarčeva

Ugostiteljsko-poslovni objekat

Lokacija:
Stari grad, Beograd
Klijent:
Industrija mesa „Matijević“
Tip:
Rekonstrukcija i adaptacija
Status:
Završen
Godina:
2019
Površina:
8400 m2

Projektni tim:

Branislav Folić
Ana Uskoković

Bojana Bajkić
Katarina Ostojić
Milena Radulović
Bojana Radaković
Vera Visković

FOTO: Miloš Martinović

Nekadašnja „Palata Jugoslovenske banke“ sagrađena je 1923. godine prema projektu češkog arhitekte Matije Bleha, u stilu akademizma XX veka. Sastoji se iz podruma, suterena, prizemlja, četiri sprata, potkrovlja I i potkrovlja II. U skladu sa konsultacijama sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, urađeno je Idejno rešenje rekonstrukcije, adaptacije i promene namene dela objekta iz poslovnog u hotelski. Poštujući zatečenu arhitekturu u ambijentu Trga Republike, kao i prominentnu polukružnu fasadu sa tri ulaza u projektu su zadržani oblik i izgled svih otvora na fasadama. Rekonstrukcija, adaptacija i prenamena je urađena na način koji ne remeti postojeću konstrukciju objekta. Konstruktivni sistem svih stubova i raspona se zadržan i oblikovno dorađen elementima koji su predmet projekta enterijera firme Articons. Isprojektovano je šezdeset osam soba i tri lokala.

Kontaktirajte nas

Želite da saznate više? Pošaljite nam poruku i bićemo u kontaktu.

Folic Architects doo

Beograd

Ilije Garašanina 20
Palilula, 11000 Beograd
+381 11 6187 065
office@folicarchitects.com
@folic_arch

    scroll