BACK

Hilandarska

Stambeni objekat

Lokacija:
Stari grad, Beograd
Klijent:
Sara Brajović
Tip:
Rekonstrukcija i adaptacija
Status:
Završen
Godina:
2020
Površina:
300 m2

Projektni tim:

Branislav Folić
Ana Uskoković
Goran Simić
Jovana Stanković

Zgrada Katarine Udički podignuta je 1927. godine prema projektu Đ.S. Jovanovića. Oblikovana je u duhu akademske arhitekture 20. veka, sa raskošno dekorisanim balkonima i kaneliranim pilastrima centralnog rizalita. Objekat ima arhitektonsku i ambijentalnu vrednost u okviru urbanističke celine „Stari Beograd“ koja uživa status zaštićene ambijentalne celine Zavoda za zaštitu kulture grada Beograda. Projektom je predviđeno nadziđivanje iznad drugog sprata i formiranje jedne stambene jedinice u funkciji dupleksa. Kako bi volumetrijski upotpunila ulični front, dogradnja prati visinsku kotu venca susednih objekata. Ka uličnoj fasadi predviđena je terasa, koja se u centralnoj zoni povlači 60 cm od rizalita, u čijem nastavku je isprojektovana zidana ograda od istog materijala kao materijal na donjim etažama, kako bi se održao kontinuitet postojeće fasadne plastike. Isprojektovani čelični fasadni kutijasti ram uokviruje oba nivoa dupleksa i ističe simetralu postojećeg objekta, dok prozračnošću formira kontrast u odnosu na monumentalne elemente postojećeg objekta.

Kontaktirajte nas

Želite da saznate više? Pošaljite nam poruku i bićemo u kontaktu.

Folic Architects doo

Beograd

Ilije Garašanina 20
Palilula, 11000 Beograd
+381 11 6187 065
office@folicarchitects.com
@folic_arch

    scroll