BACK

22. Oktobra – Taurunum

Stambeno-poslovni objekat

Lokacija:
Zemun, Beograd
Klijent:
AGNS Invest
Tip:
Novogradnja
Status:
Izgrađen
Godina:
2021
Površina
9500 m2

Projektni tim:

Branislav Folić
Ana Uskoković

Mirjana Đermanović
Vera Visković

3D: MADA

Objekat je projektovan u formi jednostavnog kubičnog volumena, svedenog arhitektonskog izraza. Prema Ulici 22. oktobra objekat se volumenom uklapa u postojeći ulični front i sa njim čini harmoničnu celinu. Fasada objekta je, zaključno sa petim spratom, rešena u jedinstvenoj vertikalnoj ravni, u potpunosti bez fasadnih prepusta. Iznad petog sprata projektovane su dve etaže, povučene u istu ravan. Vođeno je računa da volumen povučenih etaža ne ugrozi istaknute vizure i ulične poteze prostorne celine. Prema zadnjem dvorištu objekat je projektovan sa kaskadnim povlačenjem fasadnih ravni, počev od petog sprata naviše kako bi se ostvario uslov minimalnih udaljenja objekta od zadnje granice parcele.

Kontaktirajte nas

Želite da saznate više? Pošaljite nam poruku i bićemo u kontaktu.

Folic Architects doo

Beograd

Ilije Garašanina 20
Palilula, 11000 Beograd
+381 11 6187 065
office@folicarchitects.com
@folic_arch

    scroll