22. Oktobra

Stambeno-poslovni objekat

  • Projektni tim
  • Klijent : AGNS Invest
  • Lokacija : Zemun, Beograd
  • Status : U izgradnji
  • Veličina : 9.500 m2
Objekat je projektovan u formi jednostavnog kubičnog volumena, svedenog arhitektonskog izraza. Prema Ulici 22.oktobra objekat se volumenom uklapa u postojeći ulični front i sa njim čini harmoničnu celinu. Fasada objekta je, zaključno sa petim spratom, rešena u jedinstvenoj vertikalnoj ravni, u potpunosti bez fasadnih prepusta. Iznad petog sprata projektovane su dve etaže povučene u istu ravan. Vođeno je računa da volumen povučenih etaža ne ugrozi istaknute vizure i ulične poteze prostorne celine. Prema zadnjem dvorištu objekat je projektovan sa kaskadnim povlačenjem fasadnih ravni (počev od petog sprata naviše) kako bi se ostvario uslov minimalnih udaljenja objekta od zadnje granice parcele.