Blok 2

Poslovni kompleks

  • Projektni tim
  • Lokacija : Novi Beograd, Beograd
  • Status : Konceptualno rešenje
  • Veličina : 120.000 m2
Kompleks se sastoji iz tri celine. Postojećeg objekta, kompaktnog objekta na uglu koji je pasarelom povezan sa postojećim i lineanog objekta koji kulminira kulom. Meandrirajuća forma linearnog objekta je prouzrokavana postavkom planiranih susednih objekata i prelamanjima duž buduće promenade koja formiraju javne prostore namenjene za socijalizaciju korisnika kompleksa. Pojedinačni poslovni prostori linearnog objekta su međusobno povezani kubusom u kome se nalaze dodatni, zajednički, produktivni sadržaji. Na krovovima kompleksa, nalaze se ozelenjene terase na kojima su predviđena mesta za rad na otvorenom, druzenje i rekreaciju. Kako bi se postigla raznovrsna struktura inovativnih korisnika unutar objekata su projektovani radni prostori različitih karaktera – od prostora za kolektivni rad,kancelarija za male, srednje i velike kompanije, do prestižnih kancelarija u kuli.