Lux 51

Stambeno-poslovni kompleks

  • Projektni tim
  • Lokacija : Beograd
  • Status : Idejno rešenje do Projekat za izvođenje
  • Veličina : 66.000 m2
Kompleks je projektovan tako da dominira okruženjem savremenom i prepoznatljivom arhitektonskom formom. Fasada prema glavnoj saobraćajnici karakteristična je po oblikovanju nalik na prividni arhitektonski preseki kroz objekat koji daje naznaku ambijenta unutar kompleksa. Takvim oblikovanjem fasade omogućeno je uklapanje sa regulacijom postojećih objekata u okruženju. Oblikovanje unutrašnjih fasada kompleksa karakteristično je po velikom broju terasa i žardinjera sa zelenilom.