Hilandarska 20

Stambeni objekat

  • Projektni tim
  • Klijent : Sara Brajović
  • Lokacija : Beograd
  • Status : Završen
  • Veličina : 300 m2
Zgrada Katarine Udički podignuta je 1927. godine prema projektu Đ.S. Jovanovića. Oblikovana je u duhu akademske arhitekture 20. veka sa raskošno dekorisanim balkonima i kaneliranim pilastrima centralnog rizalita. Objekat ima arhitektonsku i ambijentalnu vrednost u okviru urbanističke celine „Stari Beograd“ koja uživa status Zavoda za zaštitu kulture grada Beograda. Projektom je predviđeno nadziđivanje iznad drugog sprata i formiranje jedne stambene jedinice u funkciji dupleksa. Kako bi volumetrijski upotpunila ulični front dogradnja prati visinsku kotu venca susendnih objekata. Ka uličnoj fasadi predviđena je terasa koja se u centralnoj zoni povlači 60 cm od rizalita, u čijem nastavku je isprojektovana zidana ograda od istog materijala kao materijal na donjim etažama kako bi se održao kontinuitet postojeće fasadne plastike. Isprojektovani čelični fasadni kutijasti ram uokviruje oba nivoa dupleksa i ističe simetralu postojećeg objekta, dok prozračnošću formira kontrast u odnosu na monumentalne elemenate posotjećeg objekta.