FSS – Fudbalski Savez Srbije

Poslovni objekat

  • Projektni tim
  • Klijent : Fudbalski Savez Srbije
  • Lokacija : Novi Beograd, Beograd
  • Status : Konceptualno rešenje
  • Veličina : 9.000 m2
Dva izdignuta, prozračna kubusa sa izraženim linijama međjuspratnih ploča, koje u maniru arhitekture Novog Beograda naglašavaju horizontalnost volumena, formiraju prostor utrašnjeg platoa. Kubusi su izdignuti kako bi se omogućio neometani prolaz ljudi kroz parcelu, kako bi služili kao portal i naglasili ulaz u objekat sa platoa. Kubusi su ujedinjeni amorfnim volumenom amfiteatra.