Kneza Miloša

Stambeno-poslovni objekat

  • Projektni tim
  • Lokacija : Beograd
  • Status : Konceptualno rešenje
  • Veličina : 44.000 m2
Na parceli se nalazi sedam objekata. Tri objekta koji se nalaze u Ulici kneza Miloša br. 46-58 i deo su ambijentalne celine predratne stambene arhitekture i zbog toga je planirano njihovo zadržavanje, rekonstrukcija, nadogradnja i integracija sa novoprojektovanim stambeno poslovnim objektom. Planirani stambeno-poslovni objekat, integrisan je sa postojećim objektima u Ulici kneza Miloša i prostire se duž cele parcele. Duža strana parcele prati pad Ulice vojvode Milenka, zbog čega su pojedini nivoi delimično ili u potpunosti ukopani. U prizemlju i na galerji svakog krila planirani su komercijalni sadržaji dok je na ostalim spratovima planirano stanovanje.